TROSAN BAK_FRAM copy2

Tipilin Stödtrosa

Stödtrosans design motiverar att den tas utanpå vanlig trosa